toenmalige Kerkmeesterverdedigde "dit verzoek, waarop dhr. Korst antwoordde: //Mijnheer Moors, we zijn allemaal geen Kerk meesters, maar leden van den Baad, en zitten hier om de belangen van de gemeente te be- hartigen. Het heeft de gemeente nu al genoeg geld gekost, en het kerkbestuur heeft al genoeg aan dien grond verdiend, zoodat dit gedeelte gerust aan de gemeente cadeau mag worden ge daan. Dit is dan ook geschied. dhr. BAZELIER, Als de grond gratis is af gestaan, dan trek ik mijn woorden dat we nu geld moeten vragen in. Ook ik wil graag de Markt vrijhouden, maar omdat mij na een onderzoek is gebleken dat nergens een ge schikter plaatsje te vinden is, zal ik voor in williging van het virzoek stemmen. dhr. MOORS. Ik sluit mij aan bij het ge sprokene door den heer van Herel. Ook kan ik mij er mee vereenigen dat de grond gratis wordt afgestaan, gezien het feit „voor wat, hoort wat''. De gemeente ondergaal een ver- fraaiïrg door de plaatsing van een mooi beeld, en daarom mag zij daar wel iets tegenover stellen. Bovendien is het monument bedoeld als 'a openbare hulde aan Cnristus Koning, en dat mag ook in de plaatsing van het mouument wel tot uiting komen. dhr. BASELIER. Eventjes maar, eventjes. Als dat beeld op de Markt wordt geplaatst, dan blijft deze toch productief niet waar? Ik be doel dat ze niet zal worden afgesloten. VOORZ. Een van de redenen dat en W. zich, wat betreft de plaats met het voorstel der commissie kon vereenigen, was dat eertijds op dezelfde plaats de kiosk stond, die veel meer ruimte innam, terwijl het verkeer in geen enkel opzicht werd belemmerd. dhr. HEBBERS. Het gaat bij mij niet over het vragen van geld of gratis afstaan. Ik ben alleen maar bang, dat later zal blijken dat het afstaan van openbaar terrein verkeerd was. Maar dan is het te laatMet het transformator- huisje aan de Kade hebben we hetzelfde geval. Ook dit is een voortdurende sta in den weg. VOORZ. brengt hierna in stemming het voorstel van B. en W. om in principe te be sluiten het verzoek toe te staan, mits de plan nen en teekeningen aan de goedkeuring van B. en W, zullen worden onderworpen, en de plaatsing zal geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van dit College. Dit voorstel wordt aangenomen met 10 tegen 2 stemmen. Vóór de heeren van Herel, v. Loon, Bazelier, 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 68