25. ST. 1928 te verbeteren, en wel in dier voege, dat in het midden van den weg een klinkerpad wordt aangebracht. dhr. VAN BERGEN vraagt of B. en W. be reid zijn, over zaken van ingrijpenden aard die in handen der financieels commissie worden ge steld, met deze commissie te coufereeren. VOORZ, antwoordt bevestigend. dhr. BASELIER. Hoe is het met den toe stand van den gemeente-architect. Is er reeds aan een plaatsvervanger gedacht? Ook voor de teekenschool zal een voorziening moeten worden getroffen. VOORZ. Naar een waarnemend gemeente architect is reeds uitgezien. Voor de teeken school zullen we moeten wachten op de voor dracht van de Commissie van Toezicht. Hierna niemand meer 't woord verlangende sluit de VOORZ. de openbare vergadering. 'Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering1 van den Q-iX-cybuzJ De Vaoióitter, Dé Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 62