1 4 AUG. 1928 7. Aanbieding van de Gemeente- rekening, de rekening van denVIeesch keuringsdienst en de Rekening van het Rurgeriijk Armbestuur van 1921, en 8. Voorstel tot verlaging der rente der geldleening groot f 31500,— aan gegaan ten behoeve van het Rurgeriijk Armbestuur. Beiloten wordt deze stukken in handen der finantieele commissie te stellen. Hierna niemand meer het woord verlan gende schorst de Voorzitter de openbare vergadering en gaat de Baad over in besloten zitting. Na heropening niemand meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den JSS Do Voorzitter, De Secretaris, tJL

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 52