Bi 2 MEI 1928 gadering op de door den heer Herben aange voerde feiten terug te komen. Hierna niemand meer het woord verlan gende, sluit de Voorz. de openbare vergadering. •Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den b I !j JL 8 De Voorzitter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 39