A 2 WE11928 1 O o van Herel en Baxeliei ieder 3 en op den heer Herben 1 stem. Overeenkomstig het R. v. O. zal nu een *£^£^<5«f?'tv^?,,***-tus8chen8temming plaats hebben tusschen de heeren Bazelier en van Herel, waarbij deze zich van medestemmen hebben te onthouden. dhr. VAN HEREL. Ik verzoek den Raad geen stemmen op mij uit te brengen, daar ik reeds dermate met commissiewerk ben over laden, dat ik niets meer kan bijnemen. VOORZ. Dit kunt u den Raad verzoeken, maar overeenkomstig het R. v. O. moet deze stemming plaats hebben. Deze tus8chenstemming heeft tot resultaat, dat worden uitgebracht op den heer Baselier 4 en op den heer van Herel 7 stemmen. Hierna heeft de herstemming plaats tusschen de heeren van Herel en Vogelaar, waarbij worden uitgebracht op den heer Vogelaar 8 stemmen en op den heer van Herel 3 stemmen, zoodat de heer Vogelaar is benoemd. De heeren Van Herel en Vogelaar onthiel den zich van stemmen. VOORZ. neemt u de benoeming aan dhr. VOGELAAR. Ik neem deze be noeming aan, en dank de leden die hunne stem op mij uitbrachten. Ik hoop deze fnnctie naar mijn beste weten te zullen vervullen. Vaststelling rooilijnen. VOORZ. B. en W. stellen voor over te gaan tot vaststelling der volgende rooilijnen 1. De keiweg vanaf de Kruispoort tot de li fj tltramremise aan den Prinslandschen weg. ^04 1 O.— Rooilijnen weerszijden 10 M. uit de as van den weg. 2. Prinslandschen weg. Rooilijnen 7,50 M. uit de as van den weg. 3. Wipstraat vanaf heul Krommenweg tot Bocht, Oostzijde. Rooilijn 16 M. uit de as van den weg. Alsvoor tot aan de Hoogstraat, Westzijde. 11 M. uit de as van den weg. 4. De Hoogstraat Noord- en Zuidzijde 7,50 M. uit de as van den weg. 5. Welbergschen Dijk Noord- en Zuidzijde 7,50 M. uit de as van den weg. 6. Lauweryschen Dijk, Westzijde 9 M. uit de as van den weg. dhr. v. HEREL. Hoe komt het dat de weg vanaf de Wipstraat over den Welberg zoo breed wordt voorgesteld en de Kruispoort zoo smal, terwijl het daar een zeer druk verkeer is. VOORZ. Als u meent dat de weg aan de 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 34