i n 21 HMRÏ. 1928 thans zoo spoedig mogelijk een aanvang maken, en ieder raadslid een exemplaar toezenden. Hierna niemand meer het woord verlangende slnit de Voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de öpenlbiare ver gadering van den lOj De Voorzitter. o u

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 31