192 1 23. SEP. 1927 rapporten enz eerst een dag voor de vergade ring binnenkomen. Ik maak van deze gelegenheid tevens ge bruik de leden te verzoeken bij het inzage nemen der stukken deze ook op orde te houden Niemand meer het woord verlangend sluit de Voorzitter de openbare vergadering, en gaat de Baad over in besloten zitting. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den -- De Voorzitter, De Secretaris, tb

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 81