183 6 SEP. 1927 fabriek zelf reeds een lantaarn laat branden De electriscbe lantaarn zou dus zonder bezwaar naar den Veerweg kunnen worden overge bracht. dhr. LEIJS. Zal de nieuw aangekochte mo torbrandspuit spoedig arriveeren VOORZ. Vermoedelijk half deze maand. Hierna niemand meer het woord verlan gende, sluit de Voorzitter de openbare ver gadering. Aldus vastgesteld in de openbar® ver gadering van den Dé Voorzitter, Dé SeeretarH,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1927 | | pagina 72