'I A fy M //r Z/^4^ '7? 7 J// 4MM) UX.J?. /8a yg; 8/}/8y} Zóo ^rJ ./^V ^O;<f/ J o -» - //o A/y<f '-//a<le/9 - X7 ^2/ ^T; /Zï;M3; Mé - /3 Va: /él //if- //X /3o~ct**x?>i>x>>T>/d~MLtMM■^e>t^<xrwuoi*~, /Sg.sva8,/gZdS~ /fó>+<<ÏC*<È~c2*bi=- M/. Mé <f/C, T&Mjzv //a 7c? £j(Mi>xA^e^e^. /jL*n /<3é%

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1927 | | pagina 137