61 3. SEP. 1926 Hierna niemand mteer het woord ver langende stuit de Voorzitter de openbare vergadering en gaat de Raad over in besloten zitting. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den J De Voorzitter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 62