2 6 MAART 1926 tare vergadering. Bij1 heropening geen der ieden meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare ver adoring van den De Voorzitter, De Secretaris, O O

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 34