88 9 9. DEC. 19?r voorstel van den vo .rzitter, overgaat in be sloten vergadering, tot behandeling van het eerste suppletoir kohier van den Hoofd. Om slag, dienst 1920. Vastgesteld in de openbare vergadering van De Burgemeester, De Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 89