Wel is voorgesteld om zo vroeg mogelijk met de volgende fase van het v/erk te beginnen 13. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 12 februari 1981. De Raad voornoemd, de voorzitter 1b de secretaris, CK/RB/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 7