meester en wethouders besproken en ook zijn herhaaldelijk over den gang van zaken brieven gericht tot de betrekkelijke instan ties, echter zonder resultaat. Het lid Mulders verklaart, dat op papier alles in orde is, doch dat aan de uitvoering van de werkzaamheden nog al het een en ander mankeert. Het lid Verhulst werpt tegen, dat dit in hoofdzaak is te wijten aan de slechte materiaalpositie. Het lid Brouwers merkt hiertegen op, dat van gemeentewege groote hoeveelheden materiaal voor het Bureau Wederopbouw Boer derijen zijn aangekocht en ter beschikking van dit bureau ge steld. Thans wordt echter ervaren, dat de ter beschikking ge stelde materialen nog niet eens door het Hoofdbureau te Mill zijn betaald. D® voorzitter deelt nog mede, dat de mannenzangvereeniging "inter Hos" uit Hendrik Ido Ambacht op 11 Augustus een zanguit voering komt geven. Hij noodigt de leden uit hierbij aanwezig te zijn. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ver gadering met den christelijkcn groet. raad der gemeente Standdaarbuiten De voorzitter, N/ De secretaris,

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 8