zigd^vastgesteld.39 ^rooting ««"'er hoofdelijke stewing ongewlj- ter S"e9tedao£d™a^^ lewIstHSr^oo^lW?^0^8"^8^^^9"9^" voorbaat^et (uiting ken groet?0 SlUit de voorzitter de vergadering met den christelij- De raad der gemeente dtanddaarbuiten. !>e voorzitter, De secretaris,

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 15