i~I5t3£- li? sprak9 bre™ln de - I M ilïïXSSrS «-"»S swsss. I sfiFSSnlil-SF-s I ™°k'° sWzïsïrg I ^r-rint I in uiïiLks^mirK rsis issxr™ t van X\°%? I SUSktlS ilnVVSbISarS iMi%46.van inStfren^ïtsavenooSV? dienst footing I IS SelrSSinVaïeLSi:""^ n<* -teVIal?6 I SSeS SSaIeintrSgIlerenddSSk l gemeenieldnVrSlSil Sg SeeSSi eTÏI p^°Sid?S tliSSC,ler' de I Vacature B.Verhuifct. j èenoe,lnt:raaV;eUïe"n Bek0!iW1' ^S£evraasd verklaarde?!J t$? ter se«etarilSTl5l?a?t-°P dV s?larlssen van ie ambtenaren i onder de werking van de'peSboLStSgSSalf ambtenaar walke I bij voorbaat aocoord met een verhooging der saUrissSi.*3 I pro me^rïfzfjn'gera^f Waar°m d9 V00r de tramdweer ;i?n lls^SSlders merkt in dit verbande;;, dat er voor de le baar SjnS brandweer laaroen, schoenen en kleeding beschik- I raad de noodige voorstellen te doen. ffl Het lid duiders verlaat de vergadering. H wordeSgevIaapV1 1™8t' oï CT huUr v00r het Politiebureau kan vow het I

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 14