wanneer voor de vergadering inzage van de dossiers wordt ge nomen, zooals verschillende leden bijna regelmatig doen, is men ineens geheel georienteerd, omdat in de dossiers kan worden aan getroffen, alles wat op de te behandelen zaken betrekking heeft. De Voorzitter verklaart zich echter bereid, bij wijze van proef, af schriften der prae-adviezen aan de ledeö te doen toekomen. Hierna wordt de vergadering gesloten met den Christekijken groet. Voorzitter. Secretaris

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 4