IV. De notulen der vergadering van 8 Augustus 1939, den leden in afschrift toegezonden, worden vastgesteld. Nadat de Heer Sweere de woorden van den Voorzitter, naar aan leiding van zijne Koninklijke onderscheiding beantwoord heeft, en de heer Aarden de aandacht gevraagd heeft van Burgemeester en Wethouders van het onderhoud van het plantsoentje naast het ge meentehuis, wordt de vergadering gesloten met den Christelijken groet. Voorzitter

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 10