tot bevordering van de vlasnijverheid" met een kapitaal van F.50.— 4o» tot het,ten behoeve van den bouw enz.,aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de N.V.Bank van Neder— landsche gemeenten ten bedrage van max.F»26.000.-. Nadat de heer Aarden nog eenige vragen heeft gesteld om trent het misbruik maken van den publieken weg als speel terrein voor kinderen,omtrent de voornemens tot beplanting van Achterstraat en Marktplein en de uitbreiding van den reinigingsdienst,en de heer Mulders,omtrent de Deplancing van den Oudlandschen dijk,wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten met de" fiVi-ri r+.«H iken eroet. Voorzitter» Secretaris

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1938 | | pagina 6