£zx te zz-SZ" i tf/e 3T 7 z 7 y- 38 y 'zzZ<Z z 7>Zz zz-zz^y- Sz^, z c-^c p zyL^zó s~?^-c y,y. Jy, (y%s**>-</- y<yy <y*y^> .y <^c yy* y* 7 v ZyZ ^2* Zs? ^hXïA >Sï/A} ^y <j~r n Z-* z^.y aCjL^-v-^y^zóy' y y y y <r/<Tt -cAjlzSc csxi cy cy& s*z. /yjyÓy^~ /y JySJy&. yZzzz zyA cZ^^L-rs, t €T y<z At o/tX sy cZt <X/ V"/ /^c^y ~aj tyZxZ y A *S/a^eS cZe yye -ZJLls cty z «cZ,-. cZz2/ /£y/c* <Z.& \x ZlLz-Zlox cZz o ,sL yf :- TctzZ-zz- ~^Z L tXez^ >ï>-r2. e_ey<^sz^y J 1 %.e^^y f*y y^s^ yy-x- 2- c - VZ-^ÖL- qZaq^ CS—^z. y^A^CAL -/ 2^r^rz. G.y «- t/v c-'Zt^ r tfcs xZ^Q <c .n cZz-^Co-z- "4 'z^r-t- v-zz—c-a,-*t/izz-zr-z cZzi-z */i$ 77-7*'^^ 7 /.*CA<^rs c/abSz^ «- sz 2* syyy <y~ z~*-s-a^qZc a-^? z< -/ *y/cz ^zzA' z AO- z -?—S2- jS, '4 Z?' yA^Z z_ z z z c z z zz S-Z C_-jQ. j«c/«^ ey~&ZZZ*y - y^c/2//z2-<? c-yyy -77 aq y ^y~oZz- Xor Axy^-?y <r oyfzCCr<y cZ^ «4? z/ <z^-{y-<-J2 yt- ty zZc-/ yy ytz <yz 2 ZZZ yy Z- - Z Zz<c*-cs-y-*)c± cZyjyyz^ yz_c. tyyyyy Z. ecZ ■^y. x±yz~c> eJ-7 7/ Cz Zii-c// exZzzC- G zr-l-zz. zx-**zZ/ /zz.-t, <ZZ-?-^ cZZz-S/£--Z>-Zj y yzX-zrT-7cZj3^z*^ cTa-yr* Als z£a- ^z^/'cC'CCSZ- ^2/ V -■ ZZzzZz _e_ CzZzr-zr^ -zZz^zi^C yAA'ZZCz^y Je-zW-LlZ£zX/ZzS~' zZ^SGZ-Z-z Z /j Zl<_ z -Zla*>A^- zSs2-~Zc'o. y C~<s-~?1 Acr/ y?-y tiZGt^LXAQyt^ <7^4-7 yZc <^2. e^Cfc^ ~zyy '<i cy&y^zy y^SLZ t* **- -

Raadsnotulen

Wouw: 1813-1996 | 1819 | | pagina 20