8% - 8 - ONDERWERP: Onderuitputting van f 80.000,als gevolg van vacatures (002.00) ANTWOORD: P.v.d.A. Uit ervaringscijfers is gebleken dat het reéel is een onder uitputting te ramen van f 80.000,als gevolg van vacatures. Daar tegenover staat dat de ramingen jaarlijks vanaf 1991 worden verhoogd met f 80.000, (1% van de loonsom) in verband met periodieke verhogingen en eventuele bevorderingen. ONDERWERP: Vorming en opleiding (002.03) ANTWOORD: P.v.d.A. Ten opzichte van 1988 is er inderdaad sprake van een daling van 20%. De hoge kosten in 1988 waren voornamelijk het gevolg van extra automatiserings- en milieucursussen. Ten opzichte van 1989 is echter weer sprake van een stijging van Opgemerkt dient te worden dat er een verschuiving plaatsvindt in de richting van kortdurende cursussen om bij te blijven op het vakgebied (de zgn. permanente educatie). ONDERWERP: Kosten van onderhoud en nutsvoorzieningen gemeentehuis (002.03) ANTWOORD: S.D.P./V.L. De fractie van de S.D.P./V.L. merkt op dat de kosten van het onderhoud en de nutsvoorzieningen van ons gemeentehuis de laatste jaren sterk zijn gestegen. Het uitbesteden van het schoonhouden zou een forse besparing opleveren. De stijging van de onderhoudskosten t.o.v. 1988 met bijna f 40.000,houdt verband met: a. het toerekenen van een deel van de salariskosten (toe— zichtskosten) van een opzichter van de dienst gemeente werken aan deze sub functie; b. het feit dat een vacature "schoonhoudster gemeentehuis" nog niet in 1988 was opgevuld; c. de kapitaallasten van het kapitaalwerk "Renovatie oud gedeelte gemeentehuis" (raadsbesluit van 26 april 1988); d. lage kosten van gasverbruik in 1988 in verband met een heel zachte winter. Het schoonhouden van de buitenkant van het gebouw: de ramen, gevels en ingangpartijen gebeurt door een plaatselijk schoon maakbedrijf omdat dit niet in eigen beheer kan plaatsvinden. De rest van het gebouw wordt schoongehouden door 6 avond werksters, gezamenlijk 54 uur per week, en door de kantine- medewerksters die hier aan ongeveer 30 uur per week besteden. In de praktijk komt dit neer op 2 a 2,5 kracht die zich bezighouden met het schoonhouden van een gebouw met een oppervlakte van ongeveer 4000 m^Dat dit zeer weinig is,

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 96