- 3 - HOOFDFUNCTIE 0. ALGEMEEN BESTUUR Vraag gesteld ONDERWERP: Spreekrecht voor burgers in commissievergaderingen door ANTWOORD: P.v.d.A. De P.v.d.A. stelt, dat in de commissie Bestuurlijke Zaken on langs aan een inwoner spreekrecht werd gegeven ondanks andere gedachten hierover bij de overige partijen. Kennelijk bedoelt de P.v.d.A. de hoorzitting met betrekking tot de camping De Posthoorn. Op uitnodiging spreken tijdens een hoorzitting is echter iets geheel anders dan spreekrecht verlenen. Een uit gewerkt voorstel, dat voor iedereen geldt, is derhalve niet nodig ONDERWERP: Aanvangstijden raadsvergaderingen Verschuiving van het aanvangstijdstip van de raadsvergaderin gen van 7 naar 8 uur kan aan de orde komen in de zittings periode 1990-1994 van de raad. Evenals eerdere jaren handhaven wij ons standpunt dat voor de zittingsperiode 1986-1990 spel regels gelden waaraan wij niet willen tornen. ONDERWERP: Roken in openbare vergaderingen Zodra de nieuwe rijksuitvoeringsmaatregelen bestudeerd zijn zullen wij omtrent het niet-roken in publieksruimten van openbare gebouwen een voorstel doen. Wanneer de raad of een commissie initiatief neemt tot het niet-roken tijdens het eerste uur van openbare vergaderingen zullen wij dit alleen maar toejuichen. ONDERWERP: Openstelling secretarie buiten normale kantooruren ANTWOORD: De suggestie van de V.V.D. om het gemeentehuis bij wijze van proef één maal per week gedurende een jaar 's avonds open te stellen zal nader worden bezien. Aan deze zaak zitten vele aspecten, b.v. financiële, organisatorische en rechtspositio nele. Wij zullen deze suggestie onder meer voorleggen aan de commissie G.O. ONDERWERP: Actieplan personeel en organisatie (P. en 0.) ANTWOORD: De V.V.D. vraagt voor een aantal punten in het totale ge meentelijke personeelsbeleid bijzondere aandacht. In ons P. en 0.-beleid zullen deze punten worden meegenomen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 91