GEMEENTE RUCPHEN t VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 28 februari 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mr. L.M. Cooijmans Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, D. Luijkx, C. de Smidt, W. KoolsJ. Ermen, J. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, C. Vissenberg, A. RoksC. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat A. Jansen, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. I. Opening Opening van de vergadering De VOORZITTER opent de vergadering met gebed. i. Notulen Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 31 januari 1989 De notulen worden conform het concept vastgesteld. Ingekomen stukken Ingekomen stukken en mededelingen De ingekomen stukken en mededelingen worden conform het voorstel afgedaan Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 W.B.O. en beschikbaarstelling van een krediet voor de vervanging van armaturen in de gymnastiekzaal Hertogstraat 17 te Sprundel I. Vervanging arma turen gymnatiek- zaal Sprundel i. b. Vervanging licht koepels St. Jan- school Sprundel 6. Vervanging kozijnen e.d. StJanschool Sprundel 7. Inbraak- en brandvrije ruimte St. Janschool Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 W.B.O. en beschikbaarstelling van een krediet voor de vervanging van lichtkoepels t.b.v. de r.k. basisschool St. Jan te Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het weigeren van medewerking voor vervanging van kozijnen en dakpannen en vernieuwing van plafonds t.b.v. de r.k. basisschool St. Jan te Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. Voostel tot het verlenen van medewerking voor het maken van een inbraak— en brandvrije ruimte t.b.v. de r.k. basisschool St. Jan te Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 8