GEMEENTE RUCPHEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op maandag 30 oktober 1989, om 14.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mrL.M. Cooijmans. Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, D. Luijkx, C. de Smidt,^ W. KoolsJ. Ermen, J. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels C. Vissenberg, A. Roks, C. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. Afwezig: A. Jansen. Opening van de vergadering De VOORZITTER opent de vergadering met gebed en deelt mede dat de heer Jansen vanwege ziekte afwezig is. De heer ERMEN: Ik verzoek u namens alle raadsfracties de op schrift gestelde beantwoordingen in eerste termijn van uw college nu aan ons uit te delen i.p.v. na deze middagzitting. Dit werkt een vlotte afwerking in de hand. VOORZITTER: Wij steramen in met uw verzoek en ik schors de vergade ring zodat de gevraagde exemplaren uitgedeeld kunnen worden. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 87