- 3 - Renovatie kleedgebouw Rood-Wit 9. Handbalveld "üe Vijfsprong" Het zal een waardevol boekwerk worden en ik hoop ook dat er nog een vervolguitgave tot stand zal komen waarin eventueel ook ons college zal voorkomen De heer MARIJNISSEN: Wij hebben in de commissievergadering kri tische aantekeningen geplaatst bij de f 19.000,aan presentatie- kosten. Is het nu de bedoeling dat wij f 2.000,betalen en dan maar hopen dat de kosten meevallen en wij wat geld terugkrijgen of is het de bedoeling dat wij de rekening afwachten van de "Ghulden Roos" om daarna tot betaling over te gaan? Wethouder SCHIJVEN: Wij stellen f 2.000,-- beschikbaar als éénmalig subsidie. Wanneer de kosten voordeliger zouden uitvallen dan zal er geen f 2.000,beschikbaar worden gesteld. De f 2.000,betreft een maximum bijdrage. Er wordt ook nog naar sponsors gezocht. Het zou daarom best mogelijk kunnen zijn dat er maar een bijdrage van f 1.000,wordt gevraagd. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel inzake het beschikbaarstellen van een krediet van f 50.000,ten behoeve van de renovatie van het (hoofd-Jkleed- gebouw op het sportpark aan de Emmastraat te St. Willebrord De heer VISSENBERG: Wij vinden het een goede zaak dat Rood-Wit een goede accommodatie krijgt. Met zelfwerkzaamheid is er veel te bereiken. Is er een regeling getroffen m.b.t. het eigendomsrecht aangezien deze vereniging vrijwilligers beschikbaar heeft gesteld? Ook de nog te bouwen tribune zal Rood-Wit het nodige kosten. Wethouder SCHIJVEN: Het eigendomsrecht blijft bij de gemeente. Er is een kostenopgave overgelegd van f 82.000,waarin is opgenomen een versterkte balkenlaag voor de nog te bouwen tribune. Dit zijn geen kosten die de gemeente moet dragen. Wij stellen f 50.000, ter beschikking ter handhaving van het basisvoorzieningenpakket. Kunnen zij door zelfwerkzaamheid meer voorzieningen treffen dan normaliter nodig is, dan is dat meegenomen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel inzake het beschikbaarstellen van een krediet van f 125.000,ten behoeve van de aanleg van een verhard handbalveld op het sport- en vrijetijdscentrum "De Vijfsprong" 10. Kunststof- coating openluchtbad De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel inzake het beschikbaarstellen van een krediet van f 48.600,ten behoeve van het leveren en aanbrengen van een kunststofcoating in de bassins van het openluchtbad De heer VISSENBERG: Is er onderzoek gedaan naar de milieuvriende lijkheid van de gebruikte kunststofcoating? In het verleden zijn er ook weieens kosten ontstaan door het gebruik van nieuwe produkten omdat er te weinig onderzoek had plaatsgevonden. Bovendien moet er ook gedacht worden aan de gezondheid van degenen die van het zwem bad gebruik maken. Wethouder SCHIJVEN: Het produkt voldoet aan de milieutechnische eisen. Wij hoeven ons niet ongerust te maken. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 79