GEMEENTE RUCPHEN 1. Opening 2. Notulen 3Ingekomen stukken op dinsdag 26 september 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mrL.M. Cooijmans Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van MiertD. Luijkx, C. de Sraidt, W. KoolsJ. Ermen, J. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, c'. Vissenberg, A. Roks, C. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat A. Jansen, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. 4. Aanbieding begroting 1990 Opening van de vergadering Vaststelling van de notulen van de vergadering van 29 augustus 1989 De notulen worden conform het concept vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen De VOORZITTER: Vanavond om 20.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats in "Het Trefpunt" te Rucphen over het distributie-planolo gisch onderzoek. O.m. door de Kamer van Koophandel zal voorlichting gegeven worden aan de ondernemers. Voor de raadsleden is deze bij eenkomst ook toegankelijk. t,a__ Hoewel het reeds bekend zal zijn wil ik ook mededelen dat de Vroegrijk is toegetreden tot de R.V.P. De heer VROEGRIJK: Graag geef ik een toelichting op de toetreding tot de R.V.P. Na al die jaren is dit geen gemakkelijk besluit geweest. Ik ben 32 jaar raadslid waarvan 24 jaar als lid van de Lijst Vroegrijk. Zonder het vertrouwen van vele kiezers zou dat niet gelukt zijn. Toch blijkt dat in deze tijd een eenmansfractie geen macht en kracht meer heeft zoals dat vroeger het geval was. Zodoende kan men niet meer voldoende functioneren. Deze zienswijze^ heeft ons doen besluiten de overstap te wagen. Het politieke testa^ ment is tot in details uitgewerkt tijdens de maandenlange onderhan delingen. Wij hebben ons aangesloten bij de partij waarvan wij in de toekomst het meest verwachten. Het is een eigen keuze geweest en van zogenaamde "ronselpraktijken" is geen sprake geweest. Wij hopen samen met de R.V.P. nog jaren in het belang van de gemeenschap te mogen werken. Hierna worden de ingekomen stukken en mededelingen afgedaan zoals is voorgesteld. Aanbieding van de begroting van de algemene dienst en van het grondbedrijf over het jaar 1990 VOORZITTER: Wij zijn blij dat het wederom gelukt is om tijdig de stukken gereed te hebben. Het heeft weer de nodige inspanningen van (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE) VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 77