Cl - 6 - Wethouder VERPAALEN: De bestaande kleurenplattegrond van de gemeente is inderdaad niet helemaal "up to date" meer, maar dat veel straten, zoals gesuggereerd wordt, op de kaart ontbreken, is bepaald on juist. Dit gaat alleen op voor de kern van Sprundel. In 1983, bij het maken van de bestaande plattegrond, bestond nog onvoldoende zekerheid over de invulling van De Branden II. Maar de jongste uit breidingen in de andere dorpen hebben alle vermelding gekregen. De plattegrond achten wij dan ook nog redelijk bruikbaar, maar wij zijn het ermee eens dat er vervanging moet komen. Met name de informatie die de kaart over de scholen geeft, is verouderd. Ook op andere kleinere punten dient de plattegrond te worden aangepast. De kosten van een nieuwe plattegrond bedragen ca. f 17.500, In het financiële kader van 1990 zullen we bekijken of een nieuwe uitgave alsdan mogelijk is. De heer DE SMIDT: Het wegdek van de Pastoor van Ettenstraat te Schijf is erg slecht en er is veel te weinig verlichting. Is het mogelijk dit kleine stukje van circa 200 meter van een nieuw wegdek en van enkele nieuwe lantaarnpalen te voorzien? Wethouder VERPAALEN: De bestrating is niet abnormaal slecht en ver gelijkbaar met gelijksoortige wegen waarvan de verkeersintensiteit laag is. De grootste oneffenheden zullen in het onderhoudsscheraa van 1989 worden meegenomen. De straatverlichting is niet ruim, maar vol doende. Uitbreiding van de straatverlichting in deze straat staat niet op het programma. De heer DE SMIDT: Het is niet zomaar een zijstraat, er wonen 12 ge zinnen en zij komt uit op de dorpsstraat. Bovendien is het een ver bindingsweg naar de HoekvensedreefEr wordt veel gebruik van ge maakt. In de wintermaanden heeft men veel last van de slechte ver lichting en het slechte wegdek. Wethouder VERPAALEN: De weg zal in het onderhoudsschema van 1989 worden meegenomen. In het investeringsprogramma is een post opge nomen voor de verlichting. De verlichting ter plaatse zou door ons college verder kunnen worden bezien. Ik zeg echter niets toe. De heer VISSENBERG: Wij hebben via de pers kunnen vernemen dat de eerste en hopelijk laatste vernielingen aan de pas geplante bomen te Sprundel reeds hebben plaatsgevonden. Hoe is de vermelde prijs van f 200,tot stand gekomen. Wethouder VERPAALEN: De in de pers genoemde prijs van f 200,per boom is inderdaad juist. In deze prijs is het volgende inbegrepen: - aankoop boom; - transportkosten; - maken plantgat; - verwijderen van de oude boom en eventueel van boompalen; - aanbrengen van de nieuwe boom boombanden; - bijwerken van het plantgat; - B.T.W. De heer VISSENBERG: De prijs van bomen met een omvang van 7 cm A 8 cm en een hoogte van 2 m A 3 m bedraagt ongeveer f 25, De rest van de kosten zou dan f 175,bedragen. Dit is een bedenkelijk hoge prijs. Aangezien er nog 4 dorpen hiermede moeten worden aange plant, moeten er ra.i. meerdere offertes aangevraagd worden. Wethouder VERPAALEN: Ik verwacht dat de heer Vissenberg de verkeerde maat van de bomen heeft doorgegeven.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 6