GEMEENTE RUCPHEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 27 juni 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mr. L.M. Cooijmans Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, D. Luijkx, C. de Smidt, W. Kools, J. ErmenJ. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, C. Vissenberg, C. Marijnissen, C. Brouwers, W. BraatA. Jansen, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. Afwezig met kennisgeving: A. Roks Opening Opening van de vergadering Notulen Ingekomen stukken Herstel container lokalen St Martinusschool Rucphen Alarmerings toestellen Gehandicapten beleid De VOORZITTER opent de vergadering met gebed. Hij deelt mede dat vanavond de raadsvergadering voor de eerste maal rechtstreeks via de ether uitgezonden zal worden door de Lokale Omroep Rucphen. Verder deelt hij mede dat het geplande bezoek aan de heemtuin vanwege het slechte weer geen doorgang kan vinden. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 30 mei 1989 De notulen worden conform het concept vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen De ingekomen stukken en mededelingen worden afgedaan zoals is voor gesteld Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 W.B.O. voor herstel van het dak en vloeren van de containerlokalen van de basisschool St. Martinus te Rucphen De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het toekennen van een subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rucphen voor de aanschaf van 5 alarmeringstoestellen De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het vaststellen van de nota gehandicaptenbeleid De heer VAN DER MEIJS: Ook wij zijn blij met dit langverwachte beleidspunt. Toch vinden wij de nota wat schaars. Wij doelen hier bij op duidelijke concrete doelstellingen waaruit een bepaalde hardheid van beleid spreekt. De uitgangspunten zijn lovenswaardig maar wij betwijfelen of het ooit tot werkelijk beleid zal komen. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE) 4

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 59