- 5 - Wij moeten evenwel ook constateren dat sommige zaken de goede rich ting uitgaan. Het gescheiden inzamelen van oud papier op het gemeentehuis en het functioneren van de chemokar zijn goede zaken. Graag wat meer informatie over uw aanpak van de smog. In deze lange nota zijn de zaken m.b.t. de afvalverwijdering goed verwerkt. Wij ondersteunen uw beleid t.a.v. het ophalen van oud papier. De door onze partij en het C.D.A. georganiseerde "dag van het afval" heeft zijn vruchten afgeworpen. De inzameling van oud papier in de container van Rood-Wit nam toe. Een algehele inzame ling van oud papier in StWillebrord kwam jammer genoeg niet van de grond. In een deel van St .Willebrord wordt echter wel door wijk- vereniging "De Heiblok" papier opgehaald. Verder is er voor de harmonie in Rucphen ook een container geplaatst. Het verhogen van de frequentie is een goede suggestie van de V.V.D. De uitvoerbaar heid ervan is o.i. onzeker. Ik doel hierbij op de beschikbaarheid van vrijwilligers, de onzekerheid omtrent de grotere opbrengst en de maandschema's voor de beschikbaarheid van vrachtwagens. Wellicht dat raad en college letterlijk de helpende hand moeten bieden. Het propageren van de inzameling van textiel vinden wij een goede zaak, waarbij naar onze mening het overzicht van de inzameling zoals dat op pagina 34 en 35 wordt gegeven herhaaldelijk in tekst en uitleg zou kunnen worden gepubliceerd. In dit overzicht missen wij overigens de carnavalsstichting De Torensjouwers uit Schijf die jaarlijks samen met haar zusterverenigingen uit de gemeente Zundert kleding inzamelt. Wij verzoeken u dan ook deze instelling eveneens vergunning te willen verlenen. Wij pleiten voor een nog verdere verdichting van het aantal glas bakken. Uit rapporten van onder meer de Brabantse Milieufederatie blijkt dat de respons toeneemt naar mate er meer bakken geplaatst worden. De extra glasbakken kosten netto geen f 237,omdat hierop het niet te storten tonnage in glas in mindering moet worden gebracht. Verder dient de aandacht van de burgers erop gericht te worden dat er een glasbak voor gebroken ruiten aanwezig is op de overslagplaats. Dat de mensen bij het wegbrengen van glas hun papieren dozen daar achterlaten dient te worden voorkomen. Stickers met verwijzingen naar papiercontainers kunnen wellicht op de glas bakken geplakt worden. Wij willen naast het brengsysteem voor de inzameling van koelkasten en diepvriezen een haalsysteem invoeren. Veel inwoners hebben geen mogelijkheid om het transport te regelen en velen zullen ook kiezen voor de gemakkelijkste weg nlaanbieding als normaal huisvuil. De "morgensterren" laten ons dan vervolgens het ergste vrezen. Het kostendekkend maken van een voorziening voor de inlevering van bouw- en sloopafval op het overslagterrein heeft onze instemming evenals het opnemen van een verbod om bouw- en sloopafval aan de reinigingsdienst aan te bieden. Aanpassing van de desbetreffende verordening kan o.i. al per 1 juli a.s. plaatsvinden. De inzameling van landbouwplastics die in streekgewestelijk verband is opgepakt, juichen wij toe. Wel stellen wij hierbij de vraag waarom alleen landbouwplastics worden ingezameld? Graag willen wij geïnformeerd worden over de resultaten in onze gemeente. In Sprundel is al een vereniging op dit gebied actief en ook vereni gingen uit Zegge en Schijf hebben interesse voor de inzameling van plastics. Wij verzoeken u dat nader uit te werken en te bezien of ook daarvoor een garantieprijs mogelijk is.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 44