GEMEENTE RUCPHEN op dinsdag 25 april 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mr. L.M. Cooijmans Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, D. Luijkx, C. de Smidt, W. Kools, J. Ermen, J. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, C. Vissenberg, A. RoksC. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat A. Jansen, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. 1. Opening 2. Notulen Opening van de vergadering De VOORZITTER opent de vergadering met gebed. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 maart 1989 De notulen worden conform het concept vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Ingekomen stukken en mededelingen 4. Niet opnemen scholen in scholenplan 5. Achterwege laten vermeerderingen huisvesting 6. Wijziging Veror dening leerlingen vervoer 7. Vloerbedekking Mariaschool Sprundel De ingekomen stukken en mededelingen worden afgedaan zoals is voor gesteld Voorstel inzake het niet opnemen van scholen voor openbaar basis onderwijs in het eventueel vast te stellen scholenplan 1990-1993 De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel inzake achterwege laten van het overzicht vermeerdering huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs 1991 tot en met De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot wijziging Verordening Leerlingenvervoer De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 W.B.O. en beschikbaarstelling van een krediet voor vervanging van vloerbedekking in één lokaal van de r.k. basisschool Maria te Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE) VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 33