- 2 - Vloer speel- Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 zaal Maria- WBO voor de vervanging van de vloer van de speelzaal van de r.k. school Sprundel basisschool te Sprundel (92e wijziging 1989) De raad gaat akkoord met het voorstel. Meubilair StJanschool Sprundel Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 WBO voor de vervanging van meubilair ten behoeve van de r.k. basis school St.Jan te Sprundel (89e wijziging 1989) De raad gaat akkoord met het voorstel. 9. Spelmateriaal StJanschool Sprundel Voorstel tot het verlenen en weigeren van medewerking op grond van artikel 74 WBO voor de eerste aanschaf en vervanging van spel materiaal ten behoeve van de r.k. basisschool St.Jan te Sprundel (89e wijziging 1989) De raad gaat akkoord met het voorstel. 10.Vloer speel zaal St.Jan school Sprundel 11.C.v.-ketel gymlokaal Sprundel Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 WBO voor de vervanging van de vloer van de speelzaal van de r.k. basisschool St.Jan te Sprundel (91e wijziging 1989) De heer VISSENBERG: Wij vinden het een goede zaak dat, vanwege een goed overleg tussen twee schoolbesturen, f 3.000,bespaard kan worden door de werkzaamheden, genoemd onder agendapunt 7 en 10, gelijktijdig uit te laten voeren. Wij hopen dan ook dat een derge lijk overleg in de toekomst eveneens kan leiden tot besparingen. Wethouder KONINGS: Besparing vanwege samenwerking is uiteraard een goede zaak. Binnen het periodieke overleg met de schoolbesturen is in dit verband reeds gesproken over eventuele mogelijkheden in het kader van artikel 74 WBO. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 WBO voor de vervanging van de c.v.-ketel van het gymnastieklokaal Hertogstraat 17 te Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. 12. Vloerbedekking gymlokaal Sprundel Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 WBO voor de vervanging van de vloerbedekking van de gymnastiekzaal Hertogstraat 17 te Sprundel (99e wijziging 1989) De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 201