GEMEENTE RUCPHEN 1. Opening 2. Notulen 3. Ingehouden stukken VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 12 december 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mr. L.M. Cooijmans Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, D. Luijkx, C. de Smidt, W. Kools, J. Ermen, J. Verraunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, C. Vissénberg, A. Roks, C. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat, P. Vroegrijk en M. van der Meijs. Afwezig met kennisgeving: A. Jansen. Opening van de vergadering De voorzitter opent de vergadering met gebed. Vaststelling van de notulen van 31 oktober 1989 De notulen van de vergadering van 31 oktober 1989 worden conform het concept vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen De ingekomen stukken en mededelingen worden afgedaan conform de voorstellen op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen. 4. Wijziging raam- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve constructie OBS van de wijziging van een raamconstructie van de openbare basis- school (96e wijziging 1989) De raad gaat akkoord met het voorstel. 5. Meubilair Maria- Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 school Sprundel WBO voor de vervanging van meubilair ten behoeve van de r.k. basis school Maria te Sprundel (93e wijziging 1989) Spelmateriaal Mariaschool Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het verlenen en weigeren van medewerking op grond van artikel 74 WBO voor de eerste aanschaf en vervanging van spel- materiaal ten behoeve van de r.k. basisschool Maria te Sprundel 1907 wijziging 1989) De raad gaat akkoord met het voorstel. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 200