GEMEENTE RUCPHEN )pening Jotulen [ngekomen stukken ieuwe A.P.V. lecht van opstal O.R. VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 31 januari 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris (wnd): F.J.C.M. Vergouwen. Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, C. de Smidt, W. Kools, J. ErmenJ. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L Gabriels, C. Vissenberg, A. Roks, C. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat, *A. Jansen, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. Afwezig: D. Luijkx. De heer Jansen is aanwezig vanaf agendapunt 21 Opening van de vergadering De VOORZITTER opent de vergadering met gebed en deelt mede dat de heer Luijkx vanwege familie-omstandigheden afwezig is. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 29 november 1988 en 13 december 1988 De notulen worden conform de concepten vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen De heer VAN DER MEIJS: Op de lijsten van ingekomen stukken en mede delingen waren geen uitgaande stukken vermeld. Zijn er die dit keer niet geweest? VOORZITTER: Er zijn wel degelijk brieven uitgegaan maar die waren niet bedoeld om ter kennis te brengen van de raad. Hierna worden de ingekomen stukken en mededelingen afgedaan conform het voorstel. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) Dit voorstel is verplaatst naar de vergadering van februari Voorstel tot het verlenen van het zakelijk recht van opstal aan de Stichting Lokale Omroep Rucphen De heer VISSENBERG: Wij gaan akkoord met het voorstel. Wat zijn echter de consequenties indien de L.O.R. in de toekomst in parti culiere handen zou komen? Ik doel hierbij op de een of andere druk kerij VOORZITTER: De L.O.R. is al particulier. De MARIJNISSEN: De L.O.R. heeft de zendmachtiging gekregen van deze raad omdat zij representatief was. Indien de L.O.R. over zou gaan in andere particuliere handen dan dient er een nieuwe zendmachtiging aangevraagd te worden en de representativiteit te worden aangetoond. De heer BROUWERS: Indien de L.O.R. zou ophouden te bestaan dan komt het verleende recht van opstal te vervallen. VOORZITTER: Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Marijnissen en Brouwers Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 1