a-lelt y i «f >ooej»n 'isvp/üf a>l J,o f urf a>' I ov msoni-ï, enofcr - 11 - voorstellen op basis van eerdere standpunten van de gemeente Rucphen. Juist die informatie vroegen wij. Het is jammer dat dit via de rondvraag moet want wij hadden dit graag een keer geagen deerd gezien, eventueel als discussiestuk voor de commissie bestuurlijke zaken en/of de raad. De VOORZITTER: Zodra het voorstel van het dagelijks bestuur is opgesteld, zal dat binnen deze raad besproken worden. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met gebed Commissie d.d. Raadsvergadering dd ^O.-Pl- Qp.. Beslissing: secretaris oorzitter secretaris, in f ifi 01 OïTOV

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 199