GEMEENTE RUCPHEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 28 november 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mr. L.M. Cooijmans Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, D. Luijkx, C. de Smidt, W. KoolsJ. Ermen, J. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, C. Vissenberg, A. RoksC. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat, P. Vroegrijk en M. van der Meijs. Afwezig met kennisgeving: A. Jansen. Opening Opening van de vergadering De voorzitter opent de vergadering met gebed. Notulen Vaststelling van de notulen van 30 oktober 1989 De notulen van de vergadering van 30 oktober 1989 worden conform het concept vastgesteld. Ingehouden stukken Ingekomen stukken en mededelingen De ingekomen stukken en mededelingen worden afgedaan conform de voorstellen op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen. Beroep art 74 W.B.O. Voorstel tot het achterwege laten van het instellen van beroep tegen een besluit van G.S. met betrekking tot artikel 74 W.B.O. De raad gaat akkoord met het voorstel. Extra formatie S.M.D. Voorstel tot het toekennen van extra formatie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening i.k.v. het formatiebeleid Alg Maatschappelijk Werk emeen De heer VAN DER MEIJS: Wij gaan akkoord met het voorstel. Het tijdelijke karakter is noodzakelijk omdat een aantal regelingen nog niet duidelijk is en omdat wij vraagtekens plaatsen bij de taak uitbreiding c.q. taakinvulling ervan. Wij willen dan ook graag vermeld zien dat hierover in het beleidsplan 1990-1994 duidelijk heid wordt verschaft. De P.v.d.A. is het wederom niet eens met de opmerking dat het S.K.W. zelf moet bepalen aan welke onderdelen zij medewerking wil verlenen. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 189