y Otitic - 10 - 27. Art. 37 R.v.O. Behandeling van vragen, gesteld ingevolge artikel 37 Reglement van Orde voor de Raadsvergaderingen Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de VOORZITTER de vergadering met gebed. ^voorzitter secretaris Commissie d.d Raadsvergadering d.d !2r.l2' Beslissing swetans

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 188