- 9 - 17. Zoutloods 18. Kantoor kwekerij 19. Bouwrijp maken gedLouwen- West 20Rekening cour antovereen- komst 2l. Langlopende geldleningen Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 43.500,voor de bouw van een zoutloods op de gemeentelijke opslagplaats De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 70.000,i.v.m. de bouw van een kantoor en kantine op de gemeen telijke kwekerij aan de Helakkerstraat te Rucphen De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 1.125.000,voor het bouwrijp maken van het gedeelte "Louwen- West", gelegen in het ontwerpplan "Louwen-West/Kerkakkers" te Rucphen (complex 41) De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst voor het jaar 1990 met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en met de plaatselijke banken De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het aangaan van langlopende geldleningen voor het jaar 1990 tot een bedrag van f 6.500.000, De raad gaat akkoord met het voorstel. 22. Kasgeldleningen Voorstel tot het aangaan van kasgeldleningen voor het jaar 1990 tot een bedrag van maximaal f 6.500.000, 23. Beleggen kas gelden J 24. R.c. W.S.R. 25. Vertegenwoordi ging I.Z.A.- bestuur 26. Vertegenwoordi ging Bestuurs- academie De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beleggen van overtollige kasgelden tot een bedrag van maximaal f 12.000.000, De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot vaststelling van het maximale aan de Woningstichting Rucphen te Sprundel te verlenen rekening-courantkrediet voor het jaar 1990 De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiging in I.Z.A.-bestuur De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiging Bestuurs- academie Noord-Brabant De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 187