aide. - 90 - Niets meer aan de orde zijnde, sluit de VOORZITTER de vergadering met gebed. voorzitter. secretaris. Corn -ussis d.d Raacc ergadering d.d. 2<2:l.).r Beslissing: sïcretans

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 178