- 46 - of geen bouwverkeer meer te verwachten wordt tot definitieve aanleg overgegaan. Zo kan het dus voorkomen dat een bepaalde woning meerdere jaren aan een bouwstraat blijft zitten totdat tot een definitieve bestrating wordt overgegaan. Wij zijn van mening dat voorlopig nog niet van deze werkwijze moet worden afgeweken omdat bij directe aanleg, of in een vroeg stadium, de trottoirs en/of rabatten door het bouw verkeer worden kapotgereden. Hierdoor moet extra worden gerepareerd en herstraat wat een behoorlijke stijging van de bouwgrondkosten met zich mee zal brengen. Het is beslist niet nodig dat tuinen en bestratingen bij woningen te hoog liggen wanneer de definitieve bestrating wordt aangebracht. Iedereen kan namelijk, voordat hij met de aanleg van de tuin of bestrating begint, bij gemeentewerken worden geïnformeerd over de toekomstige hoogteligging.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 134