- 43 - ONDERWERP: Verzamelen oud papier binnen de organisatie ANTWOORD: P.v.d.A. De P.v.d.A. stelt voor dat wij als gemeente gebruikt papier gaan verzamelen binnen onze organisatie. Ik kan haar tevreden stellen. Sinds het begin van dit jaar zijn er op initiatief van Gemeentewerken en Interne Zaken zogenaamde "afvalzak houders" geplaatst op alle afdelingen. In deze houders worden vernietigingszakken bevestigd waarin praktisch al het gebruik te papier wordt verzameld. ONDERWERP: Gebruik kringlooppapier ANTWOORD: P.v.d.A. Herhaaldelijk heeft de P.v.d.A. het gebruik van kringloop papier aan de orde gesteld. Ik zal nu nogmaals duidelijk aan proberen te geven waarom wij niet op dit verzoek in zullen gaan. Hoewel de kwaliteit van het kringlooppapier de laatste jaren is verbeterd, kan toch de kwaliteit van het normale witte papier niet worden geëvenaard. Dit heeft storingen voor onze copieerapparatuur tot gevolg. Ook onze leverancier van copieerapparaten raadt ons het gebruik van kringlooppapier ten zeerste af. ONDERWERP: Financiële tegenvaller 1989 als gevolg van de toe name van de afvalberg (721.00) ANTWOORD: P.v.d.A. Met de door de P.v.d.A. genoemde financiële tegenvaller is reeds rekening gehouden in de Voorjaarsnota 1989 (behandeld en aanvaard in de raadsvergadering van 28 maart 1989). ONDERWERP: Tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing (721.00) ANTWOORD: C.d.A. A. Blijkens de circulaire van 16 februari 1982 van de Staats- S.D.P./V.L. secretaris van Binnenlandse Zaken is differentiatie in de tariefstelling afhankelijk van het aantal bewoners per perceel geoorloofd. Er kan dus een tarief voor alleenwonen- den opgenomen worden. Voorstander hiervan zijn wij niet en wel om de volgende redenen: - de voorrijkosten van de vuilnisauto zijn voor alle per celen gelijk, ongeacht de aangeboden hoeveelheid huis houdelijke afvalstoffen; - er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen gezinnen bestaande uit twee, drie etc. of uit tien personen; in verband met mutaties in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar is dit praktisch onuitvoerbaar;

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 131