- 41 - ONDERWERP: Inzameling oud papier ANTWOORD: P.v.d.A. In een in juni 1989 gehouden vergadering waaraan het merendeel van de papierinzaraelende verenigingen heeft deelgenomen, is ons gebleken dat deze niet bereid zijn om over te gaan tot een tweewekelijkse inzameling van oud papier. Dit vanwege het onvoldoende beschikbaar zijn van vrijwilligers bij deze ver enigingen Wij verwachten verder dat de verbetering van de subsidie regeling voor de inzameling van oud papier in de toekomst zal leiden tot een beter inzamelingsresultaat. ONDERWERP: Invoering van haalsysteem op afroep voor snoei- afval ANTWOORD: P.v.d.A. In de week van 25 september 1989 is een aanvang gemaakt met de inzameling van grof tuinafval met behulp van een groenkar. Het is de bedoeling dat in de snoeimaanden tweewekelijks huis- aan-huis grof tuinafval wordt ingezameld in de bebouwde kom. Het gaat hier om 8 ophaalbeurten per jaar. Daarnaast wordt de burgers de mogelijkheid geboden om hun grof tuinafval gratis aan te bieden op het gemeentelijk overslag station. Op grond van bovenvermelde voorzieningen achten wij het vooralsnog niet noodzakelijk om over te gaan tot de invoe ring van een haalsysteem op afroep. ONDERWERP: Verzoek uitbreiding haalsysteem voor andere huis houdelijke apparaten ANTWOORD: P.v.d.A. Wij staan in beginsel niet afwijzend tegenover een eventuele S.D.P./V.L. uitbreiding van het aantal huishoudelijke apparaten welke op afroep worden ingezameld. Mogelijkheden daartoe zullen door ons nader worden onderzocht. ONDERWERP: Milieuvoorlichting burgers van de gemeente Rucphen ANTWOORD: P.v.d.A. Deze voorlichting krijgt alle aandacht binnen het kader van de normale voorlichting.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 129