- 36 - Door het aanbrengen van de bewegwijzering op De Vijfsprong hopen we het aantal bordjes terug te kunnen brengen door alleen naar "De Vijfsprong" te verwijzen en daar over te gaan naar een verwijzing per object. Wij zullen nagaan of dit nog voor meerdere verwijzingen kan plaatsvinden. Wanneer dit zo zal zijn zullen wij hiervan mededeling doen via de commissie. ONDERWERP: Verbreding van de Baanvelden ANTWOORD: Beide fracties vinden de verbreding van de Baanvelden onaan vaardbaar, zodat deze verbreding van het investeringsprogramma afgevoerd kan worden. Momenteel wordt gewerkt aan een herziening van het bestem mingsplan Sport- en Vrijetijdscentrum "De Vijfsprong". Hierin zal worden aangegeven of de Baanvelden al of niet verbreed moet worden. ONDERWERP: Wateroverlast Gagelrijzen ANTWOORD: S.D.P./V.L. Met betrekking tot dit onderwerp verwijzen wij u naar de vraag die is gesteld door de vertegenwoordigers van uw lijst in de commissie Openbare Werken d.d. 19 september 1989. ONDERWERP: Aandacht voor quartaire wegen ANTWOORD: V.v.D. Zoals blijkt uit het investeringsprogramma 1990 delen wij uw bezorgdheid met betrekking tot de onderhoudstoestand van onze quartaire wegen. Voor reconstructie van deze wegen hebben we f 9.500.000,opgenomen op het investeringsprogramma 1990- 1999 De verkeersdruk, zowel letterlijk als figuurlijk, is zodanig toegenomen dat vooral deze wegen hieronder te lijden hebben. De fundering van deze wegen is namelijk in veel gevallen onvoldoende. Willen we deze wegen in een goede staat houden dan zal totale reconstructie moeten plaatsvinden. De Vorenseindseweg staat bij ons college bovenaan de lijst om tot reconstructie over te gaan. Bij het maken van de plannen zullen we nagaan of het aanbrengen van een vrijliggend fiets pad langs deze weg wenselijk is. De benodigde middelen zullen daarna op het investeringsprogramma moeten worden ingepast. Ook de aanleg van een fietspad langs de Kozijnenhoek is opge nomen in het meerjaren investeringsprogramma. Dit fietspad zou de veiligheid van de schooljeugd en de bezoekers van De Vijf sprong inderdaad verhogen. Bij de afweging van de urgentie van werken wordt ook dit fietspad meegenomen. S.D.P./V.L. P .v .dA.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 124