- 31 - BEANTWOORDING VAN VRAGEN OVER ZAKEN BEHORENDE TOT DE PORTEFEUILLE VAN WETHOUDER VERPAALEN

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 119