- 12 - stem. Ik heb steeds een samenwerking bepleit als de politie zorg in het gedrang dreigde te komen. ONDERWERP: Controle op de Jacht- en Vuurwapenwet ANTWOORD: C.D.A. De controle heeft bij de politie structurele aandacht. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de veldpolitie. ONDERWERP: Bestrijding van vandalisme ANTWOORD: C.d.A. De zgnkleine criminaliteit bestaat in onze gemeente in S.D.P./V.L. hoofdzaak uit kleine tot ernstige vernielingen. In geval van P.v.d.A. een ernstige vernieling wordt door de politie, met meer of minder succes, het normale opsporingswerk verricht. Gerichte aanpak van het vandalisme geschiedt op meerdere fronten. De politie is in samenwerking met de S.K.W.'s een onderzoek begonnen. Dit onderzoek is gericht op jongeren die van de accommodaties gebruik maken, met als doel die jongeren te bereiken die men voor veel vandalisme verantwoordelijk houdt. Voorts hebben wij de scholen benaderd voor deelname aan een voorlichtingsproject ter bestrijding van het vandalisme, opgezet door het bureau HALT in samenwerking met meerdere instanties. Inmiddels hebben vier scholen positief gerea geerd. Ook werken wij mee aan de centrale registratie van schadegevallen ten gevolge van vandalisme, die door het bureau HALT gecoördineerd wordt. Nadat het vandalisme voldoende in beeld is gebracht, kunnen hieraan wellicht beleidsconclusies worden ontleend. Het moge duidelijk zijn dat wij de noodzaak van meer gerichte aandacht voor de bestrijding van de kleine criminaliteit kunnen onderschrijven; sterker nog: het wordt reeds in de praktijk gebracht. ONDERWERP: Huisvesting brandweer Rucphen (120.03) ANTWOORD: P.v.d.A. De verbouwing van de brandweergarage is goedgekeurd en aan gevangen in 1984. Op dat moment vertoonden de dakbedekking en vloer nog geen gebreken. Thans (na 5 jaar) dienen deze wegens slijtage te worden vernieuwd. Wat de vervanging van de deuren betreft is het zo, dat deze bij het in gebruik nemen van de brandweergarage nog prima functioneerden. Na 4 jaren gebruik zijn de deuren bij een in spectie afgekeurd, omdat ze niet voldoen aan de thans geldende veiligheidseisen van de arbeidsinspectie.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 100