Bij een reorganisatie van de straatverlichting zal ook de Kruispad aan de beurt komen» Het is op de eerste plaats een zaak dat men op dergelijke ounten de voorzichtigheid in acht neemt. Hoe gevaarlijker een kruispunt is, des te meer is men op zijn hoede. Gaat men het te gemakkelijk maken, dan npemt men ook onnodige risico's. Burgemeester en wethouders willen contact opnemen met de Rijkspolitie. Be heer L.J. Hoppenbrouwers vraagt over de mogelijkheid of de ophaaldienst.in bijzondere gevallen niet extra vuil kan ophalen. De Voorzitter zegt dat"deze mogelijkheid bestaat in de verordening waarbij men kan verzoeken tegen een bijzonder tarief extra vuil te doen ophalen. Wat de ophaaldienst betreft zal deze gemeente de samenwerking met de gemeente Zundert handhaven. Men moet er wel rekening mede houden dat die gemeente niet tot in het oneindige kan blijv helpen en er wel eens een toestand zal ontstaan waarbij het noodzakelijk word zelf een vuilniswagen aan te schaffen, iets waartoe de raad vorig jaar nog ni genegen bleek. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed en hierna gaat men met het personeel over tot de viering van de jaarlijkse personeelsavond. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd, De Voorzitter, De Wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 8