c 9* Beantwoording van eventuoel schriftelijk ingekomen vragen; Aangezien er geen schriftelijke vragen zijn ingekomen wordt dit agenda-punt met een hamerslag door de voorzitter afgewerkt. 10. Sluiting met gebed; Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld door de raad dor gemeente Bijsbergon in zijne openbare vergadering van De Baad voornoemd, De Voorzitter, De Wethouder, Na afloop dor vergadering blijft het gozelschap nog geruime tijd op amicale wijze bijeen onder het verorberen van de traditionele kermis-oiiebollen. I

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 12