Huldiging koperen gemeente-arbeiders Christ Herrijgers en Jan van Kui.jck; Aan het einde dar vergadering vindt een korte huldiging plaats van 2 gemeente arbeiders, Christ Herrijgers en Jan van Kuijok, die onlangs hun koperen feest als voorwerker en arbeider in dienst der gemeente vierden. De voorzitter feli citeert hen en dankt hen -voor hun werkzaamheden in het algemeen belang verricht, temeer waar het werk van gemeente-arbeider dikwijls gepaard gaat met critiek, omdat men langs de openbare weg timmert. Wie langs de weg zijn werkzaamheden verricht, krijgt gewoonlijk veel critiek van zure mensen, maar "at is niet zo erg, omdat deze critiek meestal onjuist en onrechtvaardig is en iemand die zijn plicht doet, noch raakt noch deert. Hij biedt de beide jubilarissen een passend geschenk aan en spreekt de hoop uit dat straks in goede gezondheid het zilveren jubileunj herdacht zal kunnen worden. Sluiting; Hierna sluit de voorzitter, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de. openbare vergadering van Vrijdag 21 April 1961. De voorzitter, De wethouder, Na sluiting der vergadering met het gebed volgt de personeelsavond, tijdens welke niemand ontbrak en gedurende welke het nog geruime tijd gezellig toeging, nadat men eerst genoten had van koffie met worstenbrood. Het was een traditionele gezellige avond die niemand meer gaarne zou missen. V

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1961 | | pagina 3