4. Uit het bovenstaande moge U blijken dat het Gemeentelijk Woningbedrijf geen bedrijf is dat winst maaktdat de huren, alhoewel deze geenszins aan de lage kant zijn, de exploitatiebegroting en -rekening niet sluitend kunnen maken en dat het Rijk hiervoor met een belangrijk bedrag jaarlijks moet bij springen. Zoals U hebt gezien worden de huren, geheel buiten de gemeente om, door het Rijk vastgesteld, waardoor wij genoodzaakt zijn, op straffe van verleging van Rijksbijdrage, deze huren ook door te voeren. Ik hoop U in het bovenstaande op duidelijke wijze de ontwikkeling van de huren der woningen der diverse complexen te hebben uiteengezet en vele vragen Uwerzijds te hebben beantwoord. RIJSBERGEN, 2 September 1955, BE ADMINISTRATEUR Vj LIJK WONINGBEDRIJF, Ger.Kuipers A A N s Heren leden van de Raad der gemeente R I JSBERGEN.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 18