J -14- ME VROUW EIS INGA-LOOY vraagt, of de gemeente iets te zeggen heeft over het autobusbedrijfdat de stsdsbussendienst exploiteert. Ze heeft nl. gezien, dat leden van be jaardénorganisaties een grote reductie krijgen op de stadsbustarieven, als ze hun lidmaatschaps kaart tonen. Maar er zijn ook bejaarden, die geen lid van zo'n bond zijn. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De heer RAMP AART herinnert aan zijn destijds inzake aankoop van "De Ram" gedane suggestie. Graag zou hij daaromtrent worden inge licht Wat het door de 'heer Peters gedane verzoek betreft zou spreker willen opmerken, dat de hele kruising daar is getroffen door een parkeerverbod. Bewoners van de Molenstraat hebben al een verzoek om ontheffing ingediend. Als het voor de verkeersveiligheid nood zakelijk is,'kan spreker er vrede mee hebben, maar hij zou willen zeggen bestraat de wei aan de Boulevard, waar het Wit-Gele-Kruis- eebouw zou komen. Dan is er parkeergelegenheid genoeg» Nu lopen er koeien op; als parkeerterrein heeft het perceel toch een betere bestemming. Hierna, om 12 uur, sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RaaD van de gemeente ROOSENDAAL EN NIS PEN in zijn openbare vergadering van 27 januari 1961. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER, l (H. JVerstegen) (J.P.Go&waldt)

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 149