U O T U IE I TAN .DE VERGADER IN GE R VAR DE RAAD VAR ROOSENDAAL ER RIS PER in 19 60. 17e vergadering VERGADERING OP DONDERDAG, 24 NOVEMBER 1960, 2.45 uur namiddag. ORDERWERPER TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 oktober 1960; 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met ge bruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling) 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van mede werking en crediet voor aanschaffing van leermiddelen door de Pius-X-school (prae-advies no647)7 4» Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor verbetering van een gedeelte van de Sportstraat (prae-advies no648); 5. Alsvoren tot wijziging van de studietoelagenregeling voor gemeen- tepersoneel (prae-advies no649); 6. Alsvoren tot beschikbaarstelling van aanvullend crediet voor eer ste inrichting van de R.K. gemengde school in "West" (prae-advies no650) 7« Alsvoren van crediet voor aanschaffing van een vrachtwagen voor dc plantsoenendienst (prae-advies no. 651) 8. Alsvoren tot het verlenen van extra-subsidie aan "De Trommelaeren van Roesendaele" (prae-advies no. 652); 9. Alsvoren van extra-subsidie aan de Vereniging Katholieke Kring i.v.m. concert door het Rotterdams Philharmonisch Orkest (prae- advies no. 653); 10. Alsvoren tot ruiling van gronden met de Diaconie der R.H.Gemeente (prae-advies no. 654) 11. Alsvoren tot aankoop van het pand Bredaseweg 181 van Schrauwen (prae-advies no. 653) 12. Alsvoren betreffende de koopovereenkomst met J.Bosch (prae- advies no656) 13- Alsvoren tot aankoop van eigendommen van J.CJongenelen (prae- advies no. 657); I4. Alsvoren tot ruiling van het pand Bredaseweg no240 tegen de woning St.Theresiastraat 27 (prae-advies no658); 15* Alsvoren tot ruiling van gronden met Jac. Havermans (prae- advies no659

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 132